2048

0

با مازن بازی کن و برنده شو

چگونه بازی کنم؟: کافیه عددهارو جا به جا کنید تا به 2048 برسی


ساخته شده توسط مازن دانلود در اینجا ویرایش توسط آراد راد